شرایط شركت در جشنواره

علاقه‌مندان حضور در جشنواره می‌بایست شرایط ذیل را دارا باشند: 

  • مقالات، نقدها و طرح‌ها باید در دوره زمانی 01. 09. 1394 لغایت 01. 10. 1395 تولید و در  یک رسانه معتبر منتشر شده باشند.
  • شرکت کنندگان می‌بایست حداکثر تا تاریخ 1395.10.01 مراحل ثبت نام و ارسال آثار را در پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره طی نموده و آثار خود را از طریق این سامانه به دبیرخانه ارسال نمایند.