دومین جشنواره تخصصی رسانه‌ای نقد صنعت بانكداری با محوریت بانك اقتصاد نوین

بخش جنبی جشنواره

کارتون و کاریکاتور  با محوریت نقد صنعت بانکداری