محورهای جشنواره

رسانه‌ها، موضوعات مقالات و نقدهای نگارش شده و نیز معیارهای تعریف شده به شرح ذیل می باشند: 
 رسانه‌ها:

 • رسانه‌های دیداری و شنیداری (تلویزیون و رادیو)
 • رسانه‌های مکتوب (روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و مجلات اقتصادی و غیر اقتصادی)
 • رسانه‌های فضای مجازی (سایت‌ها، خبرگزاری ها و وب سایت‌های تخصصی)

تبصره: در دومین جشنواره با توجه بر تخصصی بودن آثار طراحی و کاریکاتور نیز پذیرفته و داوری خواهد شد.

موضوعات مقالات، نقدها و طرح‌ها:

 • نقش نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشور با تاکید بر بخش‌های تولید  در چارچوب اقتصاد مقاومتی
 • نقش نظام بانکی در بازار سرمایه
 • نقش نظام بانکی در توسعه خدمات نوین و مشتری محوری در فضای رقابتی
 • نقش نظام بانکی در حوزه فرهنگی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی
 • بررسی آثار سیاست‌ها، قوانین و متغیرهای بیرونی بر عملکرد نظام بانکی و فضای کسب و کار
 • نقش نظام بانکی در عرصه بین‌الملل، توسعه ارتباطات بانکی و تسهیل جذب سرمایه گذاران خارجی

در آثار ارسالی، مقالات و نقدهای مرتبط با بانک اقتصادنوین، در اولویت بررسی‌ها و انتخاب قرار خواهند گرفت.

معیارهای انتخاب آثار:

 • سوژه محوری، شامل سوژه‌های درگیر، سوژه‌های عمقی و سوژههای ساختاری (سوژه‌های درگیر بر  سوژه های عمقی و ساختاری اولویت دارند.)
 • برخورداری از پشتوانه تحلیلی متکی به آمار و اطلاعات موثق با رویکرد تطبیق با الگوهای موفق جهانی 
 • کشف نقاط قوت و ضعف تازه
 • برخورداری از نظرات موافقان و مخالفان کارشناس در نقد مورد بررسی
 • ارائه راهکار و پیشنهاد کارشناسی
 • ادبیات نقد، زبان مناسب و انسجام ساختاری اثر