دومین جشنواره تخصصی رسانه‌ای نقد صنعت بانكداری با محوریت بانك اقتصاد نوین

راهنمای شركت در جشنواره

شرکت کنندگان در جشنواره تخصصی رسانه‌ای نقد صنعت بانکداری با محوریت بانک اقتصاد نوین  می‌توانند ضمن مطالعه بخش کلیات جشنواره و همچنین شرایط شرکت در جشنواره آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
نکته مهم: آثار ارسالی باید حتماً در یکی از رسانه‌های دیداری و شنیداری (تلویزیون و رادیو)، رسانه‌های مکتوب (روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و مجلات اقتصادی و غیر اقتصادی) و یا رسانه‌های فضای مجازی (سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های تخصصی) منتشر شده باشند.