راهنمای شركت در جشنواره

شرکت کنندگان در جشنواره تخصصی رسانه‌ای نقد صنعت بانکداری با محوریت بانک اقتصاد نوین  می‌توانند ضمن مطالعه بخش کلیات جشنواره و همچنین شرایط شرکت در جشنواره آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
نکته مهم: آثار ارسالی باید حتماً در یکی از رسانه‌های دیداری و شنیداری (تلویزیون و رادیو)، رسانه‌های مکتوب (روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و مجلات اقتصادی و غیر اقتصادی) و یا رسانه‌های فضای مجازی (سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های تخصصی) منتشر شده باشند.